Privacy Policy

Privacyverklaring Piece of Power

Home

Piece of Power geeft veel om uw privacy. In deze privacyverklaring kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens Piece of Power verwerkt, met welk doel en hoe Piece of Power vervolgens met deze persoonsgegevens omgaat.

Piece of Power zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met info@pieceofpower.nl.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

Piece of Power raadt u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, omdat wijzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht.

Toepassing

Piece of Power is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, weergegeven in deze privacyverklaring. Piece of Power is gevestigd te (1171 BR) Badhoevedorp aan de Wattstraat 18 en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51537869. De website van Piece of Power is www.pieceofpower.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Piece of Power?

Piece of Power verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de diensten van Piece of Power en/of omdat u deze gegevens zelf aan Piece of Power verstrekt.

Webwinkelsoftware WooCommerce

De webwinkel van Piece of Power is ontwikkeld met de software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening van Piece of Power beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce verwerkt uw voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres.

Xel

Voor webhosting en e-maildiensten maakt Piece of Power gebruik van Xel. Xel verwerkt persoonsgegevens namens Piece of Power en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. Xel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Xel is verplicht tot geheimhouding.

Email en mailinglijsten MailChimp

Piece of Power verstuurt nieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp verwerkt uw voor- en achternaam en e-mailadres. Onderaan elke e-mail kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie te delen met derden. MailChimp zal uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. MailChimp maakt gebruikt van cookies en andere internettechnologieën, welke inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Payment processors Mollie

Voor facturatie en financiële administratie maakt Piece of Power gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en uw openstaande saldo. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan geanonimiseerde gegevens met derden te delen.

Customer Reviews Plugin – Trust Pilot

Piece of Power verzamelt reviews via het platform van Customer Reviews. Wanneer u een review achterlaat via Piece of Power, verwerkt Piece of Power uw voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres. Custom Reviews publiceert uw recensie eveneens op de eigen website, waarbij uw voor- en achternaam en woonplaats worden verwerkt.

PostNL

Voor het bezorgen van uw bestelling maakt Piece of Power gebruik van de diensten van PostNL. Voor het uitvoeren van de bestellingen is Piece of Power genoodzaakt uw voor- en achternaam en adresgegevens met PostNL te delen. PostNL gebruikt uw persoonsgegevens enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, zal PostNL bovenstaande persoonsgegevens aan deze derde partij ter beschikking stellen.

MoneyBird

Voor financiële administratie maakt Piece of Power gebruik van de diensten van MoneyBird. MoneyBird verwerkt uw voor- en achternaam, adresgegevens en openstaande saldo. Uw persoonsgegevens worden door MoneyBird beschermd verzonden en opgeslagen, om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal bovenstaande gegevens vertrouwelijk behandelen. Moneybird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Met welk doel verwerkt Piece of Power uw persoonsgegevens?

Piece of Power verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen om de dienstverlening van Piece of Power te kunnen uitvoeren. Daarnaast gebruikt Piece of Power de verstrekte gegevens voor de uitvoering van haar diensten, het versturen van nieuwsbrieven, administratie en facturering. Piece of Power stelt uw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Piece of Power bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Facturen en financiële administratie worden 7 jaar bewaard. E-mails en reviews worden bewaard tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Piece of Power respecteert uw privacy. Piece of Power betracht bij de verwerking van persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derde partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting.

Op grond van dwingende bepalingen in wet- en regelgeving kan Piece of Power gehouden zijn tot het delen van uw gegevens.

Indien verstrekking van persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht, dan wordt hiervoor vooraf schriftelijk uw toestemming gevraagd. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Piece of Power sluit Piece of Power, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Piece of Power blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies

Op de website van Piece of Power worden technische, functionele en Analytische cookies gebruikt. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Piece of Power gebruikt cookies die noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en uw gebruikersvoorkeuren blijven. Door Analytische cookies kan Piece of Power rapportages ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Piece of Power ervoor dat u de website makkelijk kunt bezoeken. Technische en functionele cookies mogen worden geplaatst, zonder dat u hier toestemming voor geeft.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook de eerder opgeslagen informatie kunt u via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Piece of Power mee werkt worden altijd door een persoon, bijvoorbeeld een medewerker van Piece of Power, verwerkt. Piece of Power neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van Piece of Power, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens. Piece of Power verwerkt deze gegevens met het doel de dienstverlening van Piece of Power te verbeteren.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder willen onderbrengen, zal Piece of Power uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.

U kunt te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u uw verzoek sturen naar info@pieceofpower.nl. Piece of Power zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Piece of Power niet aan uw verzoek kan voldoen, laat Piece of Power u altijd weten waarom uw verzoek wordt afgewezen. Piece of Power is gerechtigd uw identiteit te verifiëren wanneer u een dergelijk verzoek indient.

Verwijderen van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan door Piece of Power, worden uw persoonsgegevens binnen één maand verwijderd.

Wijzingen in deze privacyverklaring

Piece of Power behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van Piece of Power vindt u altijd de meest recente versie. Indien een nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Piece of Power reeds verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt u hier per e-mail op de hoogte gebracht.

Bezwaar en klachtrecht

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd door Piece of Power, kunt u bezwaar maken en zich wenden tot Piece of Power.

Piece of Power wijst u bovendien op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen via onderstaande link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Open Whatsapp
1
Heb je hulp nodig?
Hi!
Kom je er een beetje uit? Heb je mijn zoekhulp al gebruikt om een passend steentje te vinden? ➡️ Ga in het menu naar 'Vind jouw steen'.

Lekker rondkijken mag natuurlijk ook! En laat het me hier weten als je er niet uit komt of een vraag hebt!
Ik probeer snel te reageren, maar het kan soms ook even duren.

Liefs, Sanne